klavesove zkratky pruzkumnik

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s okny a se složkami v programu Průzkumník Windows

Stisknutá klávesa Akce

CTRL+N

Otevření nového okna

CTRL+W

Zavře aktuální okno

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření nové složky.

END

Zobrazení spodní části aktivního okna

HOME

Zobrazení horní části aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

CTRL+tečka (.)

Otočení obrázku po směru hodinových ručiček

CTRL+čárka (,)

Otočení obrázku proti směru hodinových ručiček

NUM LOCK+hvězdička na numerické klávesnici (*)

Zobrazení všech podsložek vybrané složky

NUM LOCK+klávesa se znaménkem plus na numerické klávesnici (+)

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK+klávesa se znaménkem mínus na numerické klávesnici (-)

Sbalení vybrané složky

Šipka vlevo

Sbalení aktuálně vybrané rozbalené položky nebo výběr nadřazené složky.

Alt+Enter

Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku.

Alt+P

Zobrazení podokna náhledu.

ALT+ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

Zpět

Zobrazení předchozí složky

Šipka vpravo

Zobrazení aktuálně vybrané sbalené položky nebo výběr první podsložky.

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení nadřazené složky.

Ctrl+Shift+E

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

CTRL+posuvné kolečko myši

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

ALT+D

Výběr panelu Adresa

CTRL+E

Výběr vyhledávacího pole

CTRL+F

Výběr vyhledávacího pole

Zdroj: www.microsoft.com