KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Klávesové zkratky jsou kombinací dvou nebo více kláves, jejichž stisknutím lze provést úlohu, ke které by jinak bylo potřeba použít myš nebo jiné ukazovací zařízení. Pomocí klávesových zkratek můžete komunikovat s počítačem jednodušeji, ušetříte čas a námahu při práci v systému Windows a v jiných programech.

Většina programů nabízí také přístupové klávesy, které mohou usnadnit práci s nabídkami a dalšími příkazy. Některé akcelerátory naleznete v nabídkách programů. Pokud je v nabídce některé písmeno podtržené, obvykle to znamená, že stisknutí klávesy ALT a podtržené klávesy bude mít stejný důsledek jako kliknutí na danou položku nabídky.

Stisknutím klávesy ALT v některých programech, jako je například Malování nebo WordPad, slouží k zobrazení příkazů označených dalšími klávesami, po jejichž stisknutí můžete daný příkaz používat.

Stisknutá klávesa Akce

F1

Zobrazení nápovědy

Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)

Zkopírování vybrané položky

CTRL+X

Vyjmutí vybrané položky

Ctrl+V (nebo Shift+Insert)

Vložení vybrané položky

CTRL+Z

Vrácení akce zpět

Ctrl+Y

Opakování akce

Delete (nebo Ctrl+D)

Odstranění vybrané položky a její přesunutí do složky Koš

SHIFT+DELETE

Odstranění vybrané položky bez přesunutí do složky Koš

F2

Přejmenování vybrané položky

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesun kurzoru na začátek dalšího slova

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesun kurzoru na začátek předchozího slova

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce

CTRL+SHIFT s klávesou se šipkou

Výběr bloku textu

SHIFT s libovolnou klávesou se šipkou

Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

CTRL s libovolnou klávesou se šipkou+MEZERNÍK

Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše

CTRL+A

Výběr všech položek v dokumentu nebo v okně

F3

Vyhledání souboru nebo složky

ALT+ENTER

Zobrazení vlastností vybrané položky

ALT+F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu

ALT+MEZERNÍK

Otevření místní nabídky aktivního okna

CTRL+F4

Zavření aktivního dokumentu (v programech, které umožňují otevření více dokumentů současně)

ALT+TAB

Přepnutí mezi otevřenými položkami

CTRL+ALT+TAB

Použití kláves se šipkami k přepínání mezi otevřenými položkami

CTRL+posuvné kolečko myši

Změna velikosti ikon na ploše

Klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows+TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3D

CTRL+klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows+TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí kláves se šipkami prostřednictvím funkce Aero Flip 3D

ALT+ESC

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

F6

Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše

F4

Zobrazení seznamu panelu Adresa v programu Průzkumník Windows

SHIFT+F10

Zobrazení místní nabídky u vybrané položky

CTRL+ESC

Otevření nabídky Start

ALT+podtržené písmeno

Zobrazení odpovídající nabídky

ALT+podtržené písmeno

Provedení příkazu v nabídce (nebo jiného podtrženého příkazu)

F10

Aktivace panelu nabídek v aktivním programu

Šipka vpravo

Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky

Šipka vlevo

Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky

F5 (nebo Ctrl+R)

Aktualizace aktivního okna

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení složky o úroveň výš v programu Průzkumník Windows

ESC

Zrušení aktuální úlohy

CTRL+SHIFT+ESC

Spuštění programu Správce úloh

SHIFT, když vložíte disk CD

Zabránění automatickému přehrávání disku CD

Levý Alt+Shift

Přepne jazyk vstupu, pokud je povoleno více jazyků vstupu

Ctrl+Shift

Přepne rozložení klávesnice, pokud je povoleno více rozložení klávesnice

Pravý nebo levý Ctrl+Shift

Změna směru čtení u jazyků čtených zprava doleva

zdroj: web microsoft.com