Test Excel 1

Question 1

Formátovací znak '?' Při vytváření vlastního formátu čísla provede:
Question 2

Nastavení orientace textu v buňce se provádí:
Question 3

Funkce "Počet položek seznamu" v dialogovém okně Souhrny znamená:
Question 4

1

Jakou značkou začíná psaní vzorce a každá funkce:
Question 5

1

Nesouvislá oblast v tabulce se označuje v MS Excelu :
Question 6

Typické použití "Výsečového" grafu je pro:
Question 7

Pro opravy dat v buňce slouží:
Question 8

Pojem absolutní hodnota buňky znamená:
Question 9

Klávesa Shift + Tab posouvá označení buňky:
Question 10

Přejmenování listu v sešitě se provádí:
Question 11

1

Funkce pro výpočet součtu je: