Test Word 1

Question 1

Zarovnání odstavce do bloku:
Question 2

Jakým způsobem nejrychleji přesunete celou kapitolu dopředu v dokumentu v zobrazení Osnova:
Question 3

Pro používání Formulářových polí platí:
Question 4

Zarovnání textu v tabulce na desetinou čárkou se provádí:
Question 5

Změna označení číslování odstavců se provádí:
Question 6

Pro pohyb na začátek celého dokumentu se používá kombinace kláves:
Question 7

1

Tisk adresních štítků z databáze adres na obálky se provádí:
Question 8

Napsaný dokument je v rozsahu stránky a pár řádků, lze tento dokument jednoduše zmenšit na jednu stránku:
Question 9

1

Kontrola pravopisu se provádí:
Question 10

1

Výběr textu (o jeden znak vlevo) pomocí klávesnice se provádí:
Question 11

1

Pro vložení neobvykle naformátovaného textu slouží:
Question 12

Jakým způsobem vrátíte chybně provedenou akci:
Question 13

Plovoucí Panel nástrojů vytvoříme:
Question 14

Nastavení orientace papíru na šířku se provádí:
Question 15

Znaky vlevo od kurzoru se odstraňují pomocí klávesy: